E-Defter

E-Defter Nedir?

E-Defter Düzeltilemez!

E-Deftere Uzaktan Erişebilecek?

E-Denetim

E-Denetim Nedir?

E-Denetim Yeni programı (A-TAX)!

ElektorikDenetim mi Geliyor?

A-TAX NEDİR?

“Denetimde Yeni Bir Süreç”

“Kendi Kendine Çalışabilen ve Raporlayabilen Bir Denetim Yazılımı”

e-Defter üzerinde herhangi bir dışsal yardıma veya müdahaleye ihtiyaç duymadan;

  • Verileri toplayacak, tasnif edecek, işleyecek,
  • Bunları vergi, muhasebe, TTK, MASAK vb. mevzuat tabanında oluşturulmuş kural denetimlerinden geçirecek,
  • Elde edilen sonuçları raporlayacak,
  • Sonuçları değerlendirip e-Defter sahibini yönlendirecek

bir elektronik denetim programıdır.

Kısaca, günümüzde manuel olarak gerçekleştirilen (veri toplama, işleme, derleme, analiz etme ve raporlama gibi) birçok denetim aşamasını ortadan kaldırarak, bunların hepsini tek aşamada hızlı bir şekilde gerçekleştiren bir yazılımdır.

En İyi Denetim,
Öz Denetimdir!

atax elektonik denetim programı nasıl çalışır?

1.

Abone Olma

A-Tax web portali üzerinden istenen bilgiler girilerek abonelik işlemleri tesis edilmelidir.

2.

E-Defter Yükleme

İncelemeye tabi tutulacak döneme ait e-Defterler (yevmiye defterleri) seçilerek web portal üzerinden sisteme yüklenmelidir.

3.

Sistem Ön Kontrolü

Sisteme yüklenen e-Defterler program tarafından ön kontrolden geçirilerek, eksik defter girilmesi veya yanlış defter girilmesi gibi hataların düzeltilmesi sağlanır.

4.

Analiz

Yüklenen e-Defterler A-Tax tarafından, binlerce sayfalık mevzuattan süzülerek hazırlanan iş kuralları çerçevesinde analiz edilir ve tespitler somutlaştırılır.

5.

Raporlama

Analiz neticesinde tespit edilen hususlar raporlanır ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde müşteri bilgilendirilerek gerekli hallerde uygulayabileceği alternatifler sunulur.

6.

İşletmenin Rapor Kontrolü

İşletme yetkilisi (muhasebe yetkilisi, SMMM, YMM, denetçi vb.) A-Tax tarafından raporlanan hususları gözden geçirir, sorumlu yöneticiyle irtibata geçerek hangi hususlarda düzeltme yapılacağına karar verilir.

7.

Kayıtlarını Düzeltmesi

İşletme yetkilisi (muhasebe yetkilisi, SMMM, YMM, denetçi vb.) düzeltilmesine karar verilen kayıtlar için gerekli düzeltme işlemlerini yapar, eksiklikleri tamamlar.

8.

Analiz Tekrarı

Düzeltilmiş ve eksikleri tamamlanmış olan e-Defterler web portal üzerinden sisteme tekrar yüklenerek analize tabi tutulur.

9.

Berat Alınması

Düzeltilecek bir hususun kalmaması durumunda berat alınması amacıyla GİB in sistemine girilebilecektir.

a-tax neleri kontrol edecek?

A-Tax, e-Defter kayıtlarının; ticari işletmelerin tabi olduğu mali alanı düzenleyen vergi mevzuatı, muhasebe ilke ve kuralları, diğer hukuki düzenlemelerle, e-Defterin tabi olduğu teknik kuralların belirlendiği kılavuzlara uygunluğunu kontrol etmektedir. Kontrole esas düzenlemeler şunlardır:
Vergi Mevzuatı

(Kanun, BKK/CK, Genel Tebliğ vb.) VUK, GV, KV, KDV ve ÖTV Damga Vergisi, Harçlar, Emlak Vergisi vb.

Muhasebe İlke ve Kuralları

TDHP

Türk Ticaret Kanunu

Sermaye taahhüdü, borca batıklık vb.

Diğer Kurallar

Borçlar Kanunu, 6183 sk., MASAK vb.

Rasyo Analizi
Teknik Kılavuz Kuralları

Kısaca, günümüzde manuel olarak gerçekleştirilen (veri toplama, işleme, derleme, analiz etme ve raporlama gibi) birçok denetim aşamasını ortadan kaldırarak, bunların hepsini tek aşamada hızlı bir şekilde gerçekleştiren bir yazılımdır.

elektronik denetimin faydaları

Atax Elektronik Denetim Programı Kullanıcı Dostu Bir Yazılımdır!

Riskleri Önler

Riskleri Önler

İşletme hesaplarının muhasebe ilke ve kurallarıyla vergi mevzuatına uyumunu sağlayarak ileride doğması muhtemel riskleri azaltacaktır.

Vergisel Fırsatlar Sunar

Vergisel Fırsatlar Sunar

İhmal edilen veya farkına varılmayan vergi indirim, istisna ve muafiyetler ile diğer ayrıcalıklar konusunda işletmeyi veya meslek mensubunu bilgilendirecektir!

Hukuka Uygunluk

Hukuka Uygunluk

Sadece vergi ve muhasebeyle ilgili konularda değil diğer hukuki düzenlemelerin (TTK, Borçlar Kanunu, MASAK vb.) öngördüğü doğrultularda da bilgilendirme ve yönlendirme yapacaktır.

Tam Denetim, Hızlı Denetim

Tam Denetim, Hızlı Denetim

A-Tax içerdiği kurallar kapsamında işletmenin tüm hesaplarını kontrol edecek ve bu manada tam denetim yapılabilecektir. Uzman bir personelin aylarca vakit harcayarak manuel olarak yapabileceği tespitler, A-Tax sayesinde son derece hızlı yapılabilecektir.

Finansal Raporlama Yapar

Finansal Raporlama Yapar

Sistem üreteceği muhtelif rasyolar aracılığıyla; işletmenin finansal durumunu raporlar ve işletme yönetiminin kullanımına sunacaktır.

Mekan ve Zaman Kısıtı Olmaksızın Denetim

Mekan ve Zaman Kısıtı Olmaksızın Denetim

İşletme yöneticileri veya meslek mensubu istedikleri zaman, diledikleri yerde hesaplarını elektronik ortamda denetleyebilecek ve raporlayabileceklerdir.

Otomatik Öz Denetim

Otomatik Öz Denetim

Sistemden herhangi uzman (denetçi, muhasebe yetkilisi vb.) personele ihtiyaç olmadan yararlanılabilecek ve denetim raporu alınabilecektir.

Maliyet Tasarrufu Sağlar

Maliyet Tasarrufu Sağlar

Geleneksel denetim hizmeti alımına kıyasla çok daha ekonomik ve verimlidir. Herhangi bir personel istihdamını gerektirmez.

9. Güvenli Denetim

Güvenli Denetim

A-Tax doğrudan işletme yetkilisi veya sözleşmeli meslek mensubu tarafından kullanılabileceğinden ve e-Defterler sistem tarafından anında silineceğinden güvenlik riski en aza indirilecektir.

denetim ekonomik olmalıdır!

Denetim ekonomik olmalıdır. Denilebilir ki, denetimden beklenen fayda ile denetimin maliyeti arasında orantı olmalıdır.

iletişim bilgilerimiz

Bahçelievler Mahallesi 323/1 Cad. C Blok Gazi Üniversitesi Teknokent Binası 10/50C İç Kapı No:72 Gölbaşı/Ankara

+90 (312) 222 2222

Çalışma Saatlerimiz 09:00 - 17:00

info@ataxyazilim.com