Denetimde daha etkin, daha basit ve yeni bir süreç!

A-Tax, vergi mükellefinin yüksek ücretler vererek dışardan sağladığı bir denetim hizmeti alması yerine, çok daha düşük bir maliyete ve son derece hızlı bir şekilde işletme sahibinin veya yetkilisinin kendi hesaplarını denetleyebilmesine ve beyan veya bildirimde bulunmadan önce bunları mevzuata uygun hale getirmesine imkân tanır.

A-Tax ile e-Defter tutan herhangi bir işletmenin, sadece kendisinin görebileceği ve kullanabileceği bir ortamda verilerini sisteme yüklemesi ve denetim raporunu üretmesi sağlanabilecektir.

A-Tax, denetim işlemleriyle raporlamayı eşzamanlı olarak yapmakta ve bu süreç sonunda program tarafından otomatik olarak hazırlanan rapor kullanıma hazır hale getirilmektedir.