Elektronik Vergi Denetimi Öncesinde Mükellef Kendi “Ön/Öz Vergi Denetimi” Yapmalıdır

Elektronik Vergi Denetimi Öncesinde Mükellef Kendi “Ön/Öz Vergi Denetimi” Yapmalıdır

Elektronik Vergi Denetimi Öncesinde Mükellef Kendi “Ön/Öz Vergi Denetimi” Yapmalıdır Gelir idaresi, son yıllarda yaptığı düzenlemelerle elektronik vergi denetimi öncesinde mevzuatı elektronik belge ve kayıt ortamına uygun hale getirmiştir. Bu bağlamda Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) elektronik vergi uygulamaları olarak e-beyanname, e-tebligat, hazır beyan sistemi, e-yoklama, e-defter, e-fatura, e-bilet, e-arşiv fatura ve e-haciz uygulamalarını hayata geçirmiş…

Elektronik Vergi Denetimi: Vergi Denetiminde Kaçınılmaz Son

Elektronik Vergi Denetimi: Vergi Denetiminde Kaçınılmaz Son

Elektronik Vergi Denetimi: Vergi Denetiminde Kaçınılmaz Son Son yıllarda bilişim teknolojisinde yaşanan inanılmaz gelişmeler sonucunda bilgisayar yazılımlarının kullanılmadığı sektör kalmadı diyebiliriz. Bir zamanlar yazılımların kullanılmasının mümkün olmadığı düşünülen tıbbi muayene ve teşhisten hukuki danışmanlığa kadar birçok alanda artık yazılımlardan faydalanılmaktadır. Bu değişim süreci kendini muhasebe ve vergi alanında da göstermiştir. Artık masanın özel sektör tarafında…

SORULARLA E-DEFTER

1) Kimler e-Defter Tutacak?   13.12.2011 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğine göre, aşağıda sayılan mükelleflerin e-Defter uygulamasına dâhil olmaları zorunludur; A) e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler. Bu mükelleflerin kimler olduğu 509 nolu VUK Genel Tebliği ile düzenleme yapılmıştır. Söz konusu tebliğe göre; Aşağıda sayılan mükellef gruplarının e-Fatura uygulamasına…

E-DEFTER ÜZERİNDEN E-DENETİME HAZIRMISINIZ?

Gelişen teknolojiler, hayatın her alanında olduğu gibi kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı malların fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para olarak tanımlanan verginin de toplanması noktasında etki etmesi kaçınılmazdır. Günümüzde artık mükellefler ödemelerini ellerindeki telefon veya bilgisayar üzerinden rahatlıkla yapabilmekte, borçlarını görebilmekte veya yapılandırabilmekte, çeşitli başvurularını…